Biseps uzun başının anatomik orijini değişkendir. En sık glenoid labruma yapışır (%45), daha az sıklıkla supraglenoid tüberküle yapışır (%30) geri kalanlar ise hem supraglenoid tüberküle hem glenoid labruma yapışır. Glenohumeral eklemin altından oblik olarak geçer, transvers humeral ligamanın altından bisipital oluktan çıkar. Glenohumeral eklem içinde tendon sinovyal kılıfla sarılıdır, bu kılıf bisipital olukta kör bir kese ile sonlanır. Sonuç olarak biseps tendonu intraartikuler fakat ekstrasinovyaldir. Ortalama uzunluğu 102 mm’dir. Proksimalden distale geldikçe şekli ve kesitsel alanı değişmektedir.

Biseps fonksiyonu, primer olarak ön kol supinatorü, sekonder olarak dirsek fleksörüdür. Ayrıca, humerus başı depresörü, anterior stabilizatör, posterior stabilizatör, glenoid labrum kaldırıcı ve humerus başı kompresörü olduğu gösterilmiştir.

Biseps uzun başı patolojileri inflamatuar, travmatik ve instabilite olmak üzere üçe ayrılır. Patoloji genellikle rotator manşet yırtığıyla birlikte biseps uzun başı tenosinoviti olarak görülmektedir. Biseps tendonu günlük yaşamda yapılan hareketler sırasında aşınabildiği gibi, kollar yukarıda iken yapılan ağır işlerde ve kol ekstansiyondayken geriye doğru düşmelerde zorlanıp kopabilir. Bisepsin uzun başı tutulumu; glenoid labruma tutunduğu yerde, intraartiküler glenohumeral eklemde veya ekstraartiküler bisipital olukta görülmektedir. Biseps patolojilerinde, hasta kolunu vücuduna yapışık durumda ve dirseği fleksiyonda tutarak elini kullanır.

Biseps tendon patolojilerinin tedavisi öncelikle konservatiftir. Biseps tendon patolojisiyle başvuran hasta en az altı hafta dinlenme, anti-inflamatuar ilaç ve fizik tedavi uygulandıktan sonra primer tedaviye yanıt vermeyen şiddetli gece ağrısı bulunan hastalarda, tendon kılıfı içine ve subakromial bölgeye enjeksiyon yapılır.

Cerrahi tedavide ise artroskopik (kapalı yöntemler) tedavi uygulanır. Genellikle yaşlı hastalarda biseps tenotomisi (eklemden tendonun kesilmesi) uygulanırken genç ve sporcu hastalarda biseps tenodezi (tendonun kemiğe tespiti) uygulanır. Biseps tenotomisi işlemi basit, sınırlı cerrahi morbitidesi vardır. Operasyon sonrası hareket kısıtlaması yoktur. Biseps uzun başının distale migrasyonu sonucu gelişebilen Popeye (Temel Reis) bulgusu tenotomiyi takiben görülebilir. Biseps tenodezi; subpektoral kemik tünel, interferans vidası,  sütür ankor ve anahtar deliği teknikleri ile yapılabilir.

Bir cevap yazın